You A-rise!

You A-rise!

op pensioen


De periode vóór je pensioen is er soms één van aftellen en uitzitten, dit is voor niemand een ideaal scenario, niemand is er bij gebaat dat je al vóór de pensioendatum op mentaal pensioen bent. 

Dit herkennen en érkennen is een eerste stap om hier iets aan te doen en de stap van betaalde arbeid naar het pensioen in schoonheid te nemen. Gemotiveerd tot de laatste dag, en voorbereid op de tijd nadien om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.


Ook wie tot de laatste dag hart en ziel in zijn werk steekt, kan schrikken na het afscheid nemen.


De pensionering wordt ervaren als de meest ingrijpende overgang in het leven: het is een hele nieuwe levensfase.
Het geeft inderdaad een zee aan mogelijkheden, maar het gaat vaak niet vanzelf. 


Die negatieve effecten heb je voor een groot deel zelf in de hand.

Ze zijn te vermijden als je de juiste acties onderneemt.

individueel traject

Herkenbaar?

Ik ben bang voor het zwarte gat.
Ik mis de sociale contacten en de structuur.
Ik voel me afgeschreven.

Ik vraag me af wie ik nu nog ben.

Ik vind mijn draai niet.
Het evenwicht in onze relatie is zoek.
You-A-rise! wil je graag begeleiden tijdens je zoektocht om van je pensioen een waardevolle tijd te maken.


Dit kan in de periode voor je pensioen, of nadien.


Samen zoeken we hoe jíj je pensioen kan invullen om zo voor voldoening te zorgen.

lezingen

Je pensioen in het vizier:


Een informatieve lezing over de impact van het pensioen op een individu.


Ik wil mensen zo aan het denken zetten over de invulling van hun pensioentijd, hen inspireren om hier bewuste keuzes in te maken en hen zelf de verantwoordelijkheid te geven om er een positieve tijd van te maken.
Voor henzelf, hun omgeving en de maatschappij.
Andere onderwerpen op aanvraag.

voor werkgevers

Werkgevers willen hun medewerkers liefst gemotiveerd en aan de slag houden tot hun effectieve pensioendatum.


Dit is niet altijd vanzelfsprekend en kan een kopzorg zijn.


Ook hier kan A-rise! hulp bieden.

Met een eindeloopbaan-traject op maat kunnen beide partijen vooruit geholpen worden.

Daarnaast kan een aangeboden pensioenbegeleiding een waardevol afscheidscadeau zijn van een werkgever die de zorg voor de medewerker hoog aanschrijft.pensioengenoten

Het kan inspirerend werken om van anderen te horen hoe zij het naderende of nieuwe pensioen ervaren. In kleine groep kan rond diverse thema's gewerkt worden.


Meld je aan bij interesse.